Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2012

qvar
3214 bfd5
Tags: pratchett
Reposted fromoopsiak oopsiak viadiscworld discworld

September 03 2012

qvar
– A czym byliby ludzie bez miłości?
GINĄCYM GATUNKIEM, odparł Śmierć.
— Terry Pratchett - 'Czarodzicielstwo'
Reposted frompratchett pratchett
qvar
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Pratchett
Reposted fromliczbapi liczbapi viapratchett pratchett

August 28 2012

qvar
- To musi być ciekawe tak czytać książki - zauważyła dziewczynka.
- Owszem. Nie umiesz czytać, Esk?
Zabolało ją zdumienie w jego głosie.
- Chyba umiem - oświadczyła wyzywająco. - Nigdy jeszcze nie próbowałam.
— "Równoumagicznienie" Terry Pratchett
Reposted byokularnicadiscworldjustanothergirlLibrariansczeresnieune-raconteusesmillakapitandziwnyincompertamarsjaninzmarsa

August 13 2012

qvar
If cats looked like frogs we'd realize what nasty, cruel little bastards they are. Style. That's what people remember
— "Lords and Ladies" Terry Pratchett
Reposted bysofast sofast
qvar

July 26 2012

qvar
9055 7ff2 500
My favourite!
Tags: pratchett
Reposted fromrozzinka rozzinka viadiscworld discworld
qvar
- Jak się nazywa to uczucie w głowie, uczucie tęsknego żalu, że rzeczy są takie, jakie najwyraźniej są?

- Chyba smutek, panie.
— Terry Pratchett "Mort"
Reposted fromsaphirka saphirka viadiscworld discworld
qvar
1716 3e20 500
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viadiscworld discworld
qvar
Sam Vimes with loaded swamp dragon. Love this!
Tags: pratchett
Reposted fromszufik szufik viadiscworld discworld
qvar
0494 3516
Tags: pratchett
Reposted fromoopsiak oopsiak viadiscworld discworld
qvar
8991 709c
Tags: pratchett
Reposted fromrozzinka rozzinka viadiscworld discworld
qvar
7049 a4b5 500
knitted Nac Mac Feegles :)
Tags: pratchett
Reposted fromoopsiak oopsiak viadiscworld discworld
qvar
Uciekam, więc jestem. A raczej uciekam, więc przy odrobinie szczęścia nadal będę.
— Terry Pratchett
Reposted fromevergreen evergreen viapratchett pratchett
qvar
Ludzie potrzebują wiary w bogów, choćby dlatego, że tak trudno jest wierzyć w ludzi.
— Terry Pratchett - 'Piramidy'
Reposted frompratchett pratchett
qvar
1949 3ad6 500
Tags: pratchett
Reposted fromchristinedam christinedam viadiscworld discworld

July 04 2012

qvar
"I've seen excitement, and I've seen boredom. And boredom was best." ~Rincewind
Reposted bywormstachewormstache

July 03 2012

qvar
Nuda... Tylko ludzie ją wynaleźli. Jakąż mieli wyobraźnię.
qvar
+++ Błąd Dzielenia Przez Ogórek. Zainstaluj Wszechświat Ponownie I Rebutuj.+++
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl